Et symbol for Dværgenes Handelslaug.

Dværgenes Handelslaug er et magtfuldt, vidstrakt og indflydelsesrigt laug bestående af dværge og gnomer, der ernærer sig som købmænd og handelsfolk. Organisationen har til formål at varetage sine medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser. I kraft af deres centrale position kontrollerer og regulerer laugets medlemmer i vid udstrækning markedet for jern, stål, guld, ædelstene og sjældne mineraler, hvilket giver dem en enorm magt og indflydelse på tværs af den Gamle Verdens landegrænser.

Baggrund[edit | edit source]

Dværge og gnomer, der emigrerer til overfladeverdenens menneskeriger bringer de færdigheder, fagkundskaber og, frem for alt, forbindelser med sig, som de besad som medlemmer af deres hjembys fællesskab. I kraft af de nære klanfællesskaber som racer nyder, besidder dværge og gnomer en enestående mulighed for at indgå i tætte handelsforbindelser på kryds og tværs af hinanden, hvorved de opnår lukrative aftaler og monopoler. Selvom de i tidligere tider primært koncentrerede sig om handel direkte med dværgenes bjergbyer, har de entrepenante købmænd gennem århundrederne udviklet nye måder at tjene penge på: Bankforretninger, handelskaravaner, udlejning af lejesoldater, ejendomsspekulation samt andre mere eller mindre regelrette forretninger.

Organisation[edit | edit source]

Dværgenes Handelslaug er en verden i sig selv gennemstrømmet af komplicerede sociale hierarkier, klientisme, manipulation og gensidige forpligtelser. Medlemskab af lauget er eksklusivt og frembyder magt og velstand.

I lauget er mestrene (dvs. de ældste, rigeste og mest erfarne købmænd) ledende. Organisationen administreres i mindre afdelinger fra centrale handelsbyer af rådsforsamlinger, der udgøres af byens mesterkøbmænd. At være fraværende fra et møde anses som en fornærmelse og at lægge sig ud med lauget er ligeledes en dødelig forsyndelse. Laugets rådsmedlemmer bærer ligesom medlemmerne af en dværgebys meritokrati titlen deshyr. Magtfulde klaner har en tendens til alliancedannelser og lauget er berygtet for sit machiavellistiske politiske miljø.

Aktiviteter[edit | edit source]

Dværgenes Handelslaug er i sine interesser centreret omkring handlen og kontrollen med traditionelle dværgeområder som metaller, ædelstene, finere håndværk samt smede-, bygge- og anlægsarbejde, men beskæftigerer sig i stigende grad med især bankvirksomhed, finansielle transaktioner og omfattende investeringer. I forbindelse med mere lyssky aktiviterer finder lauget sig ofte i direkte konkurrence med både cartaen og lokale forbrydersyndikater. Lauget er berygtet for sine barske og kompromisløse forretningsmetoder.

Handelslauget og Cartaen[edit | edit source]

Dværgenes Handelslaug har gennem århundreder haft et særdeles kompliceret og notorisk mudret forhold til det magtfulde og urgamle kriminelle dværgesyndikat cartaen, som både er blandt deres værste rivaler og næreste samarbejdspartnere. Cartaens medlemmer er berygtede som mellemmænd i handlen og omsmeltningen af suspekte mineraler og kunstgenstande og for deres nådesløse kontrol over det sorte marked, hvilket både er en trussel mod laugets kontrol over dværgemarkedet og en lukrativ mulighed for at tjene penge på mere fordækt vis. De to organisationer er derfor tæt sammenknyttet og indbyrdes infiltreret og talrige købmænd har medlemsskab i begge organisationer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.